זוהר נאור

Zohar Naor

 • תואר שלישי (.Ph.D) במדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב
רשתות מחשבים, רשתות סלולריות, חישוב נייד, אינטרנט של העצמים, מחשוב ענן.
 • ארגון המחשב
 • מערכות הפעלה
 • מערכות ספרתיות
 • רשתות תקשורת
 • תכנות פרוצדורלי בשפת C
 • Ph.D., Computer Science, Tel-Aviv University
Computer networks, Cellular networks, mobile computing, Internet of Things, cloud computing.
 • Computer Organization
 • Operating Systems
 • Digital Systems
 • Computer Networks
 • Procedural Programming in C
 • Naor Zohar, Efficient mobility support services for highly mobile devices in 5G networks, IEEE SMDS 2021, in conjunction with IEEE services 2021, September 2021.
 • Naor Zohar, Efficient data gathering from passive wireless sensor networks, Wireless Telecommunication Symposium, April 2021.
 • Naor Zohar, Connecting Internet-of-Things (IoT) devices to cellular networks, Wireless Telecommunication Symposium, April 2019, NY, USA.
 • Naor Zohar, Cost-adaptive load sharing for geographically distributed data center network, Springer CCF Transactions on Networking journal, Vol. 2, No. 2, pp. 98-110, August 2019.
 • Naor Zohar, Das S.K., Raj M., Content Placement for Video-on-Demand Services Over Cellular Networks, Springer Journal on wireless personal communication service, Vol. 98, pp. 467-486, 2018.
 • Das S.K., Naor Zohar, Raj M., Popularity-based caching for IPTV services over P2P networks, Springer Peer-to-Peer Networks and Application, Vol. 10, No. 1, pp. 156-169, 2017.

סגירת תפריט