שחר הדר

Shahar Hadar

 • תואר ראשון (.B.A) במתמטיקה ופיסיקה, האוניברסיטה העברית
 • תואר שלישי (.Ph.D) בפיסיקה, האוניברסיטה העברית
תחום העניין העיקרי שלי הוא פיזיקה כבידתית, עם דגש מיוחד על חורים שחורים. אני חוקר היבטים שונים שלהם, ומונע הן על-ידי חשיבות תיאורטית והן על-ידי רלוונטיות לתצפיות.
 • מבוא לאסטרופיסיקה
 • מעבדה בגלים ואופטיקה
 • פיסיקה אטומית וגרעינית
 • מעבדה בחשמל ומגנטיות
 • B.A, Mathematics and Physics, Hebrew University
 • Ph.D., Physics, Hebrew University
My main interest lies in gravitational physics, with a particular emphasis on black holes. I study diverse aspects thereof, motivated both by inherent theoretical significance and relevance for observation.
 • Introduction to Astrophysics
 • Waves and Optics Lab
 • Atomic and nuclear physics
 • Electricity and Magnetism Lab
סגירת תפריט