ליאת קסלר

Liat Kessler

 • תואר ראשון (.B.Sc) בביולוגיה, האוניברסיטה העברית
 • תואר שלישי (.Ph.D) במתמטיקה, האוניברסיטה העברית
 • פוסט-דוקטורט: MIT, C.L.E. Moore Instructor ;
  NYU ,Courant Instructor
גיאומטריה וטופולוגיה סימפלקטית, פעולות של חבורות על יריעות, מבנים כמעט מרוכבים
 • מענק מחקר אישי מהקרן הלאומית למדע (ISF)
 • אלגברה לינארית מתקדמת
 • מבוא לתורת הקבוצות
 • חדו"א ב'
 • לוגיקה ויסודות הגיאומטריה
 • סטטיסטיקה והסתברות
 • B.Sc., Biology, The Hebrew University of Jerusalem
 • Ph.D., Mathematics, The Hebrew University of Jerusalem
 • Courant Instructor/ Assistant Professor, NYU; Courant Institute of Mathematical Sciences
 • C.L.E. Moore Instructor, MIT; Department of Mathematics
Symplectic Geometry and Topology, Group actions on manifolds, Almost complex structures

Ph.D. students and Post-Doctoral candidates in my research areas are welcome to contact me regarding funding opportunities.

 • Israel Science Foundation (ISF) Personal Research Grant
 • Linear Algebra
 • Calculus 2
 • Logic and Foundations of Geometry
 • Probability and Statistics
 • Introduction to Set Theory
 • L. Kessler, Holomorphic shadows in the eyes of model theory, Transactions of the AMS 363 (2011), no. 6, 3287-3307.
 • Y. Karshon and L. Kessler, Distinguishing symplectic blowups of the complex projective plane, Journal of Symplectic Geometry, 15 (2017), no. 4, 1089–1128.
 • T. S. Holm and L. Kessler, with an Appendix by Tair Pnini, Circle actions on symplectic four-manifolds, Communications in Analysis and Geometry, 27 (2019), no. 2, 421-464.
 • R. Chiang and L. Kessler, Homologically trivial symplectic cyclic actions need not extend to Hamiltonian circle actions, Journal of Topology and Analysis, 12 (2020), no. 4, 1047-1071
סגירת תפריט