פביאן שורקי

Fabienne Chouraqui

 • תואר ראשון (.B.Sc) בהנדסת תעשיה וניהול, הטכניון
 • תואר ראשון (.B.A) במתמטיקה, הטכניון
 • תואר שני (.M.Sc) במתמטיקה, הטכניון
 • תואר שלישי (.Ph.D) במתמטיקה, הטכניון
תורת החבורות הקומבינטורית והגיאומטרית
 • חדו"א א'
 • חדו"א ב'
 • אלגברה מודרנית א'
 • אלגברה מודרנית ב'
 • B.Sc., Industrial Engineering and Management, The Technion
 • B.A, Mathematics, The Technion
 • M.Sc., Mathematics, The Technion
 • Ph.D., Mathematics, The Technion
Combinatorial and geometric group and semigroup theory
 • Calculus 1
 • Calculus 2
 • Modern Algebra
 • Linear Algebra
 • Group Theory
 • Galois Theory
 • Complex Analysis
 • Fabienne Chouraqui, Rewriting Systems in Alternating Knot Groups, International Journal of Algebra and Computation (2006), vol.16, n.4, p. 749-769.

 • Fabienne Chouraqui, Rewriting Systems in Alternating Knot Groups with the Dehn presentation, Geometriae Dedicata (2009), vol.138, p.173-192.

 • Fabienne Chouraqui, Rewriting Systems and Embedding of Monoids in Groups, Groups, Complexity and Cryptology (2009), vol.1, n.1, p. 131-140.

 • Fabienne Chouraqui, Garside groups and the Yang-Baxter equation, Communications in Algebra (2010), vol.38, n.12, p. 4441-4460.

 • Fabienne Chouraqui, The Knuth-Bendix algorithm and the conjugacy problem in monoids, Semigroup Forum(2011), vol.82, n.1, p. 181-196.

 • Fabienne Chouraqui, Eddy Godelle, Folding of set-theoretical solutions of the Yang-Baxter equation, Algebras and Representation theory (2012), vol.15, n.6,p. 1277-1290.

 • Fabienne Chouraqui, Eddy Godelle, Finite quotients of groups of I-type, Advances in Mathematics (2014), vol. 258, p. 46-68.

 • Fabienne Chouraqui, Left-orders in Garside groups, International Journal of Algebra and Computation (2016), vol.26, n.7, p. 1349-1359.

 • Fabienne Chouraqui, Construction of a group of automorphisms for an infinite family of Garside groups, Communications in Algebra (2018), vol. 46 (11), 4710-4723.

 • Fabienne Chouraqui, The Herzog-Schonheim conjecture for finitely generated groups, International Journal of Algebra and Computation (2019), vol.29, n.6, p. 1083-1112.

 • Fabienne Chouraqui, The Zappa-Szep product of left-orderable groups, Chapter 3, in Infinite Group: From the Past to the Future, World scientific publisher 2016. pp 43-49

 • Fabienne Chouraqui, An approach to the Herzog-Schonheim conjecture using automata, Developments in Language theory 2020, Lecture Notes in Computer Sciences 12086, Springer-Verlag p.55-68, 2020.

 • Fabienne Chouraqui, About an extension of the Davenport-Rado result to the Herzog-Schonheim conjecture for free groups, submitted, ArXiv1901.09898.

 • Fabienne Chouraqui, Herzog-Schonheim conjecture, vanishing sums of roots of unity and convex polygons, submitted, ArXiv 2009.04817.

סגירת תפריט