אייל אקרמן

Eyal Ackerman

 • תואר ראשון (.B.A) במדעי המחשב, טכניון
 • תואר שלישי (.Ph.D) במדעי המחשב, טכניון
גיאומטריה קומבינטורית וחישובית
 • אלגוריתמים מתקדמים
 • מודלים חישוביים
 • מתמטיקה דיסקרטית
 • סמינר במדעי המחשב
 • מבוא לתורת החישוביות
 • מתמטיקה חישובית
 • B.A, Computer Science, Technion
 • Ph.D., Computer Science, Technion
Discrete and Computational Geometry
 • Advanced Algorithms
 • Models of Computation
 • Discrete Mathematics
 • Computer Science Seminar
 • Introduction to the Theory of Computation
 • Computational Mathematics
סגירת תפריט