אמיר אלגום

Amir Algom

 • תואר שלישי (.Ph.D) במתמטיקה, האוניברסיטה העברית
גיאומטריה פרקטלית, תורה ארגודית ומערכות דינמיות.
 • חדו"א ב'
 • סטטיסטיקה והסתברות
 • מבוא להסתברות
 • פונקציות מרוכבות
 • Ph.D., Mathematics, The Hebrew University of Jerusalem
Fractal Geometry, Ergodic Theory and Dynamical Systems.
 • Calculus 3
 • Introduction to Probability
 • Probability and Statistics
 • Complex Analysis
 • Algom, Amir and Zhiren Wang. “Arbitrarily Slow Decay in the Möbius Disjointness Conjecture.” Ergodic Theory and Dynamical Systems, 2022, pp. 1–18., doi:10.1017/etds.2022.61
 • Algom, Amir, Simon Baker, and Pablo Shmerkin. "On normal numbers and self-similar measures." Advances in Mathematics 399 (2022): 108276.
 • Algom, Amir, Federico Rodriguez Hertz, and Zhiren Wang. "Logarithmic Fourier decay for self conformal measures." Journal of the London Mathematical Society (2022).
 • Algom, Amir, Meng Wu, Improved Versions of Some Furstenberg Type Slicing Theorems for Self-Affine Carpets, International Mathematics Research Notices, 2021;, rnab318, https://doi.org/10.1093/imrn/rnab318
 • Algom, Amir, Federico Rodriguez Hertz, and Zhiren Wang. "Pointwise normality and Fourier decay for self-conformal measures." Advances in Mathematics 393 (2021): 108096.
 • Algom, Amir. "Actions of diagonal endomorphisms on conformally invariant measures on the 2-torus." Monatshefte für Mathematik 195.4 (2021): 545-564.
 • Algom, Amir. "A simultaneous version of Host’s equidistribution Theorem." Transactions of the American Mathematical Society 373.12 (2020): 8439-8462.
 • Algom, Amir. "Slicing theorems and rigidity phenomena for self‐affine carpets." Proceedings of the London Mathematical Society 121.2 (2020): 312-353.
 • Algom, Amir. "Affine embeddings of Cantor sets in the plane." Journal d'Analyse Mathématique 140.2 (2020): 695-757.
 • Algom, Amir, and Michael Hochman. "Self-embeddings of Bedford–McMullen carpets." Ergodic Theory and Dynamical Systems 39.3 (2019): 577-603.
 • Algom, Amir. "Affine embeddings of Cantor sets on the line." Journal of Fractal Geometry 5.4 (2018): 339-350.
סגירת תפריט